پروژه نوسازی تابلوها و نشانه های شهرک صنعتی سیمین دشت
  اخبار شهرک
  ۲۳ تیر ۱۳۹۹

  پروژه نوسازی تابلوها و نشانه های شهرک صنعتی سیمین دشت

  همین چند روز پیش عزیزی می گفت به دنبال آدرسی از این کوچه به آن…
  ۱۴ تیر ماه روز قلم گرامی باد
  اخبار شهرک
  ۱۴ تیر ۱۳۹۹

  ۱۴ تیر ماه روز قلم گرامی باد

  روز قلم، روز بزرگداشت فرهنگ و هنر است، روز قلم روزیست که بار دیگر ارزش های علمی، فرهنگی و هنری کشورمان…
  بستن
  بستن